Friday, September 14, 2018

Moo moo cow

Pattern asal dalam tulisan Cina, saya baca berpandukan nombor saja haha..Yang tidak difahami saya ubah sikit-sikit kiraannya.


Happy crocheting, xoxo Dinah

No comments:

© Dinah Crochet 2011-2022